fbpx

Psikoloji ve Tasavvuf Derneği (PİTADER)

Dernek, kültürel, sosyal, yerel ve ahlaki değerlerimizi tasavvuf ve bilimsel ilkelerle bütünleştirerek ruh sağlığı ile ilgili hususlarda bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmayı, ruh sağlığını korumayı, güçlendirmeyi, iyileştirmeyi amaçlamaktadır. İslam Dini ve Tasavvufu araştırmak, öğretmek ve doğru anlaşılması için çalışmak,  toplumsal ahlak ve huzuru sağlamak ve bu konuda çalışan kanunsuz olmayan Kurum ve Kuruluşlara, Sivil Toplum örgütlerine yardım etmek amacı ile kurulmuştur.

Bu maksatla tasavvufun ve psikolojinin günümüzde toplumlara etkisini tespit etmek ve tasavvuf yolunun düşünce ve uygulamalarının insanlar ve toplumlar arasında her türlü iletişim araçlarını kullanarak yaygınlaşmasını sağlamak, inanç ve genel ahlak kuralları içinde kişilerin ve toplumların gelişmesine yardımcı olmak (psikoloji,soysal hizmet uzmanlığı, rehberlik ve ,özel eğitim, vb ilgili bilimler) hizmet veren uzman ve öğrenciler başta olmak üzere ruh sağlığı hizmeti alan, alması gereken kişi veya kurumlara yönelik her türlü faaliyeti yapmak üzere kurulmuştur.

FAALİYETLERİ:

  • Tasavvuf kültür ve öğretisinin tanınması, kendisini gerçekleştirmesi, özgürce ifade edilebilmesi için hukuksal güvence altına alınması için çalışmalar yapmak;
  • Mensuplarının mesleklerini daha verimli icra edebilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapmak; mesleki yetkinlik, beceri, bilgi, tutum, tecrübe ve donanımlarını geliştirmek, kariyer istihdam hizmetleri sunmak, mesleki sorunları tespit edip çözümler gerçekleştirmek, mesleğin ve meslek elemanlarının saygınlığını arttırmak ve mensuplarının özlük haklarına ilişkin her türlü çalışmayı yapmak,
  • Ruh sağlığı ile ilgili sağlık, eğitim, endüstri, işletme, hukuk, güvenlik, din, dil, iletişim, sosyal hizmetler, siyaset, sanat, spor vb branşlarda disiplinler arası çalışmalarla ruh sağlığına her türlü katkıyı sağlamak,
  • Bu çerçevede mesleki yetkinliklerle ilgili kriterleri belirlemek, belgelemek, kalite standartlarını ve etik kodları geliştirmek, mesleğin sınır ve sorumluluklarını tayin etmek, mesleğe aykırı tutum ve davranışları ilgili makamlara bildirmek, mesleki denetimler yapmak, akreditasyon oluşturmak ile ilgili çalışmalar yapmak,
  • Tasavvuf kültür ve öğretisine yönelik karalamacı, yok saymacı davranış ve tutumlara karşı kamuoyu oluşturmaktadır.

Verilen eğitim programları Freud Universität Dekanlığı akademik ve bilimsel kadrosu tarafından incelenmek üzere gerçekleştirilmektedir. Verilen belge yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir, mesleki bir yeterlilik anlamına gelmez. Verilen dersler, Freud Universität Psikoloji Derslerinden ibaret olup, ders anlatımları ve müfredat, yine üniversite denetim ve onayında, Türk öğretmenler tarafından anlatılmakta, denetlenmekte, programları ve işleyişi düzenlenmektedir.

TOP