fbpx

Mesleki Eğitim ve Araştırma Derneği (MESAD)

MESLEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

MESAD Eğitim Konfederasyonumuz bünyesinde bulunanmaktadır. MESAD sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak amacıyla kişilere istihdam sağlamak, ülkemizdeki tüm özel kuruluşlar,kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında çağdaş yönetimde mükemmellik anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması kalite bilincinin yerleştirilmesi ve özendirilmesi,Dünya çapında kalite düzeyine ulaşılması sürdürülebilir rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratılması konularında gerekli teknik destek ve koordinasyonun sağlanması, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Kalite Yönetim sistemleri, Mesleki eğitimler ile Kişi,Kurum ve Kuruluşların Gelişim aşamalarını yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirmek.

Ülkemizde hızlı nüfus artışı, eğitim için ayrılan kaynakların sınırlılığı, okullaşma oranlarının düşüklüğü, ulusal rekabet ortamında ulusun eğitim düzeyinin yükseltilmesinin gerekliliği ve kaynak kullanımında etkinliğin yükseltilmesinde özel bir dikkat gösterilmesini zorunlu hale getirmektedir Ülkeler, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişmelere göre eğitim sistemlerini geliştirme çabası içerisindedir. Bu nedenle kişilerin uzman oldukları alanlara destek veya yetkinliklerini arttıracak , yetkinliği olmayanlara tanınan fırsat sağlamak amacı ile faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

TOP