fbpx

EĞİTİM KONFEDERASYONU

TANIMI:

Eğitim Konfederasyonumuz; Türkiye’de eğitim alanında kurulmuş ilk ve tek Konfederasyondur. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, ulusal alanda ekonomik, sosyal, kültürel gelişimini sağlamak ve insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, Bölgesel ve çeşitli sektörlerde kalkınma vizyonları geliştirerek uluslar arası entegrasyon ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, projeler geliştirmek. Bünyesindeki federasyonların faaliyet alanlarınıda göz önüne alarak iş dünyası, öğrenci dünyası, eğitim, bilim, kültürel konularda sorunlar ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlara duyurmak amacıyla üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaştırılmasına çalışmak, sanayici ve iş adamları ile tüm konfederasyon mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak toplumda öncü, ve girişimci nitelikleri geliştirmek, kalite, mesleki eğitimler, akademik eğitimler, kişisel gelişim, bilimsel araştırma ve gelişim ile ilgili olarak halka öğrenciye ve üye federasyon üyelerine yönelik çalışmalarda bulunmak, bu tür çalışmalarda çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak akreditasyonda sağlamaktadır.

VİZYONU:

Ulusal Eğitim sistemimizin ilke ve amaçları doğrultusunda çağdaş, evrensel, bilimsel eğitimlere katkıda bulunmak.

MİSYONU:

Ülkemizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak akademik programlar geliştirerek, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, insanlığın ve özellikle bölgemizin daha çok EĞİTİM ve KALİTE sorunlarına çözüm üretecek üstün nitelikli birey yetiştirmek ve bilimsel faaliyetlerde bulunmaktır.

  1. Eğitim öğretim alanlarında Lise, Yükseköğrenim ve Akademik seviyede yurt içi yurt dışı öğrenim gören gençlere gelecekte söz sahibi olabilmeleri ve sahip olduğumuz manevi değerlere sahip çıkabilecek nesiller yetiştirmek,
  2. Sosyal dengenin korunması maksadıyla ihtiyaç sahibi insanların iaşelerini karşılayıp ayakta durmalarını sağlamak,
  3. Anadolu’nun her yerinden yükseköğrenimlerini yapmak maksadıyla, Kız -Erkek öğrencilerimizin eğitim imkanlarını sağlamak

HEDEFLER:

Bu kalite politikasında amaçlanan hedefler, ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş, bilimsel yöntemleri kullanma becerileriyle donanmış, İnsan haklarına saygılı, okuyan, araştıran, yaşam boyu öğrenen, demokratik, fikri hür, vicdanı hür bireylere aynı zamanda Eğitimde fırsat eşitliğini de sağlama amacı taşır.

KURUCULAR

  1. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM FEDERASYONU
  2. ULUSLARARASI AKADEMİSYENLER FEDERASYONU
  3. DÜNYA EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FEDERASYONU

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı: ALİ İLSEVEN – Uluslararası Bilim Ve Eğitim Federasyonu

Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı: SEBAHATTİN ÇAM – Dünya Eğitim Araştırma Ve Geliştirme Federasyonu

Sayman: BANU BERDAN – Uluslararası Akademisyenler Federasyonu

TOP