fbpx

DÜNYA EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞİM FEDERASYONU

Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunları ve uluslar arası hukuk yasaları doğrultusunda kendisine bağlı derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, bu amaçla bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere, ülkemizin eğitim öğretim alanında ilerlemesine, sosyal, kültürel ve bilimsel açıdan kalkınmasına, Milli Eğitim politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur.
Türk – İslam öğreti ve ahlak anlayışları doğrultusunda kalp, ruh ve akıl bütünlüğü sağlayarak bireylerin eğitimlerinin her alanında kişisel gelişim ve becerilerini arttırabilecek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ve talepleri üzerine; alanında uzman dernekler, federasyonlar, vakıflar veya üniversiteler ile iş birliği yaparak her türlü seminer ve kursları tedarik ederek kalite, mesleki eğitimler, kişisel gelişim, bilimsel araştırma ile ilgili olarak projeler yapmak toplumun eğitim seviyesini yükseltmek, bireyleri yetiştirmek eğitim alanında sınır koymaksızın üyelerine, bütün özel kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşlar ile S.T.Kuruluşlarına ve bireysel taleplere toplumsal gelişime ve yükselişe yardımcı olmak, kişilere mükemmellik anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması, kalite bilincinin yerleştirilmesi için gerekli teknik destek ve koordinasyonun sağlanması ve bireylerin yetiştirilerek istihdam olanağı oluşturulması amaçlanmaktadır

TOP